متخصص مغز و اعصاب

دکتر کیوان بصیری

متخصص مغز و اعصاب

 

دوره فوق تخصصی بیماری های عصب و عضله از فرانسه و آمریکا
مدیر برنامه فلوشیپ فوق تخصصی نوروماسکولار دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

نوشته های مشابه