علایم تصرف یا تشنج

علایم تشنج

علایم تشنج تشنج به اختلال الکتریکی کنترل نشده و ناگهانی در مغز گفته می شود. این اختلال می تواند باعث تغییر رفتار ، حرکات ، احساسات و سطح هوشیاری فرد [...]
بیشتر بخوانید علایم تشنج