بیش فعالی

اختلال ADHD اختلال رفتاری رشدی بیش فعالی

اختلال ADHD

اختلال ADHD ( بیش فعالی ) یک اختلال رفتاری رشدی است. معمولاً فرد توانایی دقّت و تمرکز بر روی یک موضوع را نداشته و فرد از فعالیّت بدنی غیرمعمول و بسیار بالا برخوردار است. این اختلال با فقدان توجه،فعالیت بیش‌ازحد، رفتارهای تکانشی، یا ترکیبی از این موارد همراه است.

نشانه های اختلال ADHD

نشانه ها و خصوصیات رشدی اختلال نقص توجه یا بیش فعالی از دوران نوزادی تا جوانی به شرح زیر طبقه بندی می شود:
●نوزادان و خردسالان (۰تا۲۴ماهگی):
نق و نوق و بدقلقی کردن،تحرک بیش از حد،ابراز اغراق آمیز هیجانات،خلق منفی
●پیش دبستانی ها (۳تا۵ سالگی):
مشکلات رفتاری،تحرک بیش از حد،تکانشی بودن،حرف نشنوی،پرخاشگری،تاخیر در یادگرفتن
●اوایل دبستان(۶تا۸ سالگی):
بیقراری،حرف نشنوی،فراخنای حافظه محدود،انجام کارهای نامربوط به تکالیف
●نوجوانی(۱۳تا۱۸سالگی):
عملکرد ضعیف در مدرسه،فراموش کردن تکالیف،تمرد وسرکشی،نافرمانی،نقض قوانین خانواده
●جوانی:
بی قراری،مشکلات هیجانی،عزت نفس کم،غمگینی،افسردگی


اختلال نقص توجه و بیش فعالی

نوشته های مشابه