نوار مغز

نوار مغز

نوار مغز چیست؟ نوار مغز برای ‍ثبت امواج مغز بکار میرود. حسگرهایی به صورت صفحات کوچک فلزی به سطح پوست جمجمه متصل میشود و امواج الکتریکی بین سلولهای مغز را [...]
بیشتر بخوانید نوار مغز