ویروس کرونا

تفاوت ویروس کرونا با آنفولانزا و سرما خوردگی

مقایسه ویژگی های ناشی از کرونا،آنفولانزا و سرماخوردگی

▪ شیوع آنفولانزا ناگهانی ولی سرماخوردگی و کرونا تدریجی است.
▪ تب در کرونا و آنفولانزا شایع ولی در سرماخوردگی نادر است.
▪ لرز در آنفولانزا شایع ولی در کرونا و سرماخوردگی نادر است.
▪ سردرد در آنفولانزا بسیار شایع است ولی در کرونا و سرماخوردگی نادر است.
▪ گلودرد در آنفولانزا و سرماخوردگی شایع است ولی در کرونا نادر است‌.
▪ سرفه در آنفولانزا شایع و به صورت مرطوب،در کرونا شایع و به صورت خشک،ودرسرماخوردگی نادر است.
▪ در آنفولانزا درد عضلانی بسیار شایع است ولی در کرونا وسرماخوردگی نادراست.
▪ احساس خستگی در آنفولانزا وکرونا شایع ولی در سرماخوردگی نادر است.
▪ آبریزش بینی وعطسه در سرماخوردگی بسیار شایع ولی در کرونا وآنفولانزا نادر است.
▪ تهوع و استفراغ واسهال درآنفولانزا نسبتا شایع ولی در کرونا وسرماخوردگی نادر است.

 


چگونه از ابتلا به ویروس کرونا جلوگیری کنیم ؟

نوشته های مشابه