سال نو مبارک

سال نو می شود، زمین نفسی دوباره می کشد، برگ ها به رنگ در می آیند و گل ها لبخند می زند

پرنده های خسته بر می گردند و در این رویش سبز دوباره… من… تو… ما… کجا ایستاده ایم . سهم ما چیست؟ نقش ما چیست؟ پیوند ما در دوباره شدن با کیست؟

زمین سلامت می کند و ابرها درودتان . 

سال نو مبارک
سال نو مبارک

سال نو مبارک…


مرکز فوق تخصصی مغز و اعصاب کلینیک نورون 

نوشته های مشابه