کاردرمانی جسمی و ذهنی

آشنایی با کاردرمانی جسمی و ذهنی کلینیک نورون

کاردرمانی جسمی

کاردرمانی در حیطه ی جسمی با به کارگیری مداخلات جسمی _حرکتی برای کودکان با سطوح مختلف مشکلات، سعی در به حداقل رساندن مشکلات در زمینه های حرکتی، تعادلی و جسمی می نماید.
در این بخش، از روش هایی همچون بازی و یا تکنیک هایی همچون وضعیت دهی بیمار استفاده می گردد.
که علاوه بر ایجاد حداقل عارضه برای مراجع، سبب نظارت سطح بالای مغز بر حرکت و ایجاد کنترل حرکتی می گردد که زمینه ساز ایجاد و پایداری تحرک در بیماران می باشد.

فرایند کاردرمانی شامل ارزیابی مراجع، طرح برنامه درمان، اجرای طرح و ارزیابی مجدد تاثیرات درمانی است. در مراحل ارزیابی، افراد نیازمند به برنامه کاردرمانی مشخص گردیده و در مرحله اجرای طرح درمانی، با توجه به امکانات، شرایط و محدودیتهای موجود، برنامه درمانی و زمانبندی آن طراحی و اجرا می گردد. پس از اجرا، ارزیابی مجدد در جهت بررسی تأثیر طرح درمانی صورت می پذیرد.

کاردرمانی ذهنی

کاردرمانگر ذهنی با مد نظر قرار دادن رابطه بین ذهن و جسم،ذهن و حرکت،ذهن و گفتار ،ذهن و یادگیری، برنامه ریزی های منسجمی در رابطه با ناتوانی های کودکان بکار می گیرد.
ارتقا و بهبود مهارت‌های حرکتی ظریف و درشت، مداخلاتی در جهت تسهیل یکپارچگی حسی و پردازش حواس مختلف، بهبود مهارت های ادراکی و حسی، بهبود مهارتهای عاطفی، ارتقاء مهارت‌های شناختی ، تقویت مهارتهای ترسیمی و رشد نقاشی، رفع مشکلات رفتاری (افزایش تحمل کاری و دستور پذیری و کاهش لجبازی و …) آموزش مهارت‌های روزمره زندگی، استفاده از بازی در راستای اهداف درمانی، آموزش مهارت‌های اجتماعی و گروه درمانی، آموزش و مشاوره به خانواده در خصوص کودک اهدافی است که کاردرمانگر ذهنی کودک در رابطه با فرایند درمانی کودک دنبال می کند.

 

چه کسانی به کاردرمانی احتیاج پیدا می کنند ؟

سئو سایت توسط شرکت مهندسی کلینیک ۲۴

نوشته های مشابه