وسواس

اختلال وسواس و راه درمانی

چگونه به فردی که نمی پذیرد وسواس دارد و از درمان امتناع می کند کمک کنیم؟

اگر تمامی تلاش ها برای متقاعد کردن فرد دچار وسواس به نتیجه نرسد ، باید خودتان دست به کار شوید. در اینجا به رهنمودهایی که احتمال موفقیت شما را بیشتر می کنند، اشاره می کنیم:
۱-یک برنامه ی مداخله ی خانوادگی ، طراحی کنید.با توجه به اینکه اثر جمع بیشتر است ، بهتر است با فرد وسواسی در چهارچوب یک گروه یکپارچه مقابله نمایید.
۲-حتما از یک درمانگر آموزش دیده کمک بگیرید.
۳-در این برنامه ی مداخله ی خانوادگی،همه ی اعضای خانواده باید به طور جدی و مشفقانه ، به عضو وسواسی توضیح دهند که چگونه رفتار وسواسی ،فرد فرد آنها را درگیر می کند و وضع را غیر قابل تحمل می نماید، تاکید کنید که آنچه غیر قابل تحمل است وسواس و رفتارهای وسواسی است و نه خود فرد وسواسی
۳-اگر عضو وسواسی خانواده، همچنان بیماری اش را انکار میکند ، برایش توضیح دهید که خود این افکار هم علامتی از بیماری است.پیشنهاد کمک کردن نمایید و بگویید دست روی دست گذاشتن ، گزینه ی قابل قبولی نیست.
۴-از هر یک از اعضای خانواده بخواهید توضیح دهد که برای تغییر در وضع موجود،می خواهد چه کمکی کند.
۵-برای گرفتن کمک حرفه ای ،یک محدوده ی زمانی تعیین کنید و به طور واضح ،عواقب عدم تعهد به این محدوده ی زمانی را برای بیمار شرح دهید،عواقبی مانند انتقال بیمار به بیمارستان و یا سایر مراکز تحت نظارت
۶-جدی و در عین حال انعطاف پذیر و واقع نگر باشید.آنچه بیش از همه مهم است ، این است که فرد وسواسی فرصتی پیدا نماید تا موقعیت خود را در زندگی ارتقا ببخشد.
۷-اگر فرد وسواسی تهدید می کند که به خود آسیب خواهد رساند، باید این گونه تهدیدها را جدی گرفت.این گونه تهدیدها دلیل دیگری است که باید از یک متخصص کمک گرفت.در صورت مشاهده ی هر نوع ژست خودکشی فعال،باید برای حفظ زندگی بیمار،هر چه سریع تر، اقدام به بستری کردن وی کرد.


شایع‌ترین اختلال روانی جهان

نوشته های مشابه